Pasionska baština-skupna izložba studenata ALU “Moj doživljaj muke”

MOJ DOŽIVLJAJ MUKE

Ovogodišnja studentska izložba za „Pasionsku baštinu“ predstavlja niz radova manjih formata u različitim crtačkim, slikarskim, grafičkim, kiparskim tehnikama dotičući kao glavnu temu Križni put s naglaskom na slijedeće teme: susret s majkom, susret s Veronikom, susret s jeruzalemskim ženama, raspeće, skidanje s križa, oplakivanje, polaganje u grob. Na izložbi je predstavljeno niz djela koja na intiman i produhovljni način uspješno predstavljaju umjentička djela koja dotiču temu muke.

Od zlatnog teleta do pijetla koji čeka Petrovo zatajenje, od veronike do Isusovog srca okrunjenog trnovom krunom izložba nas vodi od sakralnog doživljaja do osobne interpretacije ovih krščanskih tema.

izv.prof.art. Tomislav Buntak

izlagači, studenti ALU Zagreb:

Davor Dmitrović, Ana Juršić, Mihaela Rašica, Ema Puček, Josip Rončević, Ivan Barun, Klara Burić, Lora Elezović, Mia Matijević, Noa Geras, Dorian Pacak, Katrin Radovani, Ivana Kordić, Laura Brcković, Ana Marija Kerošević, Anamaria Pekšić, Ivica Purgar, Nikica Jurković.