Radnička u ne/nastajanju-planiranje jugoistočnog ulaza u Zagreb

MEĐUNARODNA IZLOŽBA STUDENTSKIH RADOVA akademske godine 2016./2017. kolegija PLANIRANJE GRADA (Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i PROJEKTNA NALOGA S SEMINARJEM (Katedra za prostorsko načrtovanje, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v ljubljani)

 Izložba RADNIČKA U NE/NASTAJANJU predstavlja rezultate međunarodne suradnje ostvarene tijekom ljetnog semestra akademske godine 2016/17. na području nastave između Katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Katedre za prostorsko planiranje Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

Pred studente i njihove nastavnike postavljen je zahtjevan i izazovan urbanistički zadatak promišljanja mogućih budućih scenarija razvoja, naizgled zaboravljenog jugoistočnog dijela grada Zagreba.

„Istočna dijagonala“ – prostor uz Radničku cestu prepoznatljiv je danas po smještaju komunalnih te u velikoj mjeri zapuštenih industrijskih prostora. Suvremenim urbanim širenjem nastaje potreba funkcionalnih i oblikovnih preobrazbi toga područja koje se posebno aktualiziraju izgradnjom Domovinskog mosta te dogradnjom zračne luke čime Radnička cesta u prometnom smislu postaje jedan od glavnih ulaza u grad.

Provedeno urbanističko istraživanje imalo je stoga za cilj ispitati moguće scenarije razvoja cjelovitog gradskog poteza – od zračne luke do središta grada.

Na izložbi je predstavljen izbor najuspješnijih studentskih prijedloga obaju fakulteta. Različiti pristupi na kreativan ali istodobno stručno utemeljen način ponudili su bogatu paletu urbanističkih scenarija razvoja jugoistočnog dijela grada te mogu poslužiti kao poticaj neophodnoj stručnoj raspravi o sustavnom planiranju grada s konceptom.

Rezultati također pokazuju da ostvaren način međunarodne suradnje donosi  dodanu vrijednost svim sudionicima u nastavi, lokalnoj zajednici i struci te prostoru koji je bio predmet studentskog rada.

Popis autora:

Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet

Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu

KOLEGIJ PLANIRANJE GRADA

Nastavnici:

Dr.sc. Svebor Andrijević, doc. Zoran Boševski, izv.prof.dr.sc. Sanja Gašparović, Alan Kostrenčić, pred. Bojan Linardić, asist. Tamara Marić, doc.dr.sc. Ana Mrđa, akademik Mladen Obad Šćitaroci, doc.dr. Alma Zavodnik Lamovšek

Studenti:

Ema Babić, Matija Babić, Lovro Brauneger, Ema Dunkić, Lucija Grofelnik, Bernardica Grubišić, Dominik Halajko, Leon Husnjak, Lucia Majica, Martina Milošević, Ivan Mostahinić, Katarina Mustać, Tiana Paulić, Krešimir Perković, Mihovil Posinković, Kristian Primorac, Emil Srbljanin, Lucija Sekula, Andrea Stanić, Domagoj Šobatović, Virna Šonje, Luka Uchytil, Martina Unger

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Katedra za prostorsko načrtovanje

KOLEGIJ PROJEKTNA NALOGA SA SEMINARJEM

Nastavnici:

Izv.prof.dr.sc. Sanja Gašparović, asist.dr. Gašper Mrak

Studenti:

Tanja Elsner, Marko Jalovec, Maja Jezernik, Maja Jordan, Ajda Kafol Stojanović, Ambrož Ložar, Maja Mauko, Domen Ovčar, Žan Pavlin, Ana Potočnik, Karin Rkman, Simona Vraničar.