QR Code

Trajanje

15 stu 2023
Događaj je završio!

Vrijeme

17:00 - 20:00

Zašto umjetnost?

Zašto umjetnost?” jedno je u nizu predavanja u sklopu programa- Interdisciplinarni sveučilišni predmet – KREATIVNI KOLEGIJ koji se zajednički izvode u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti, Fakultetom elektrotehnike i računarstva, Muzičkom akademijom i Studijem dizajna Sveučilišta u Zagrebu za studente diplomskih studija.

Predavanja se izvode u svakom od fakulteta/akademija partnera, te za njega studenti ostvaruju ECTS bodove. Nakon serije predavanja formiraju se interdisciplinarni timovi studenata koji rade na inovacijskim i umjetničkim projektima. Program KREATIVNI KOLEGIJ se kontinuirano izvodi od 2014. godine kao jedini zajednički verificirani interdisciplinarni (ne-disciplinarni) predmet u visokom obrazovanju u Hrvatskoj.
Rezultat su konkretne kolektivne kompetencije rada u raznorodnim timovima kao i inovativni i umjetnički projekti spremni za kreativne inkubatore, socijalne inovacije, izložbe ili intervencije u javnom i društvenom prostoru.

Predavači: Ivana Nikolić i prof. dr. art. Aleksandar Battista Ilić

Ovaj događaj je završio.