ALU-SOC TRI SVI MI! 2020.
Galerija Šira

Organizator

Galerija Šira

Galerija Šira prva je galerija Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, namijenjena izlagačkoj djelatnosti studenata. Preradovićeva 13, Zagreb.

Autori

Studenti
QR Code

Trajanje

10 velj 2020
Događaj je završio!

ALU-SOC TRI SVI MI!

U razdoblju od 10. veljače do 15. veljače 2020. bilo nam je zadovoljstvo predstaviti multimedijalnu izložbu pod nazivom  ALU-SOC TRI SVI MI!“, kojom je prezentiran potencijal i projektna suradnja Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nastala pod mentorstvom prof.dr.sc. Nine Žganca i izv.prof.art. Danka Friščića.

IZ PREDGOVORA PROF.DR.SC. NINE ŽGANCA

ALU-SOC snaga likovnih umjetnosti u socijalnom radu

Proteklih nekoliko godina razvila se za sada još uvijek neformalizirana, ali veoma perspektivna suradnja između dvije visokoškolske institucije, Akademije likovnih umjetnosti i Studijskog centra socijalnog rada, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Početna ideja ove suradnje bila je u pokušaju da se eksperimentira u pronalaženju veza između socijalnih pitanja i izazova kojima se bavi socijalni rad s jedne strane te s druge strane likovnih umjetničkih izražaja kao moćnog sredstva koje je u stanju otvoriti skrivene resurse kod ljudi, osobito onih koji smatraju kako su na rubu svojih mogućnosti ili već daleko ispod njega. Zapravo, ova veza između umjetnosti i socijalnog rada nije u međunarodnim okvirima nepoznata budući da se posljednjih godina ova područja povezuju kroz brojne projekte pa i teorijske pristupe o čemu svjedoči sve veća količina literature kojom se ova veza kontinuirano jača. Pored tradicionalnih metoda i tehnika kojima su se socijalni rad i druge socijalne djelatnosti koristile u sprječavanju ili ublažavanju negativnih posljedica socijalnih rizika i problema različitih društvenih skupina umjetnost se pokazuje kao moćan alat u radu sa svim vrstama potencijalnih ili aktualnih korisnika usluga, a dakako i za širu afirmaciju socijalnih tema u društvu.
Polazeći od pretpostavke da je kriterij razvijenosti suvremenog društva u njegovom stupnju društvenog (socijalnog) razvoja, a ne isključivo u dosegnutim ekonomskim indikatorima i s njima povezanom ekonomskom blagostanju, socijalni rad kao disciplina koja se bavi zaštitom i promocijom ljudskih prava i unapređivanjem kvalitete života osobito je zainteresiran za pronalaženje efikasnih puteva komuniciranja sa zajednicama o tome kako ostvariti ideal dobrog i socijalno pravednog društva. Društva koje će biti obilježeno visokim stupnjem socijalne kohezije, uključivosti i solidarnosti sa svima koji zbog različitih razloga nemaju jednake šanse u svim fazama svojeg života. Likovne umjetnosti pružaju mogućnost odmaka od za mnoge devastirajuće svakodnevice u kojoj nema boja ni previše estetike budući da se u njihovim životima realnost svela na teško preživljavanje i borbu za osiguranje minimalnog ljudskog dostojanstva. Beskućnici, siromašni, stari i nemoćni, djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, obitelji sa problemima u svojem svakodnevnom funkcioniranju, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mladi s poremećajima u ponašanju, ovisnici i brojni drugi pripadnici društva tipični su korisnici usluga socijalnog rada. Njihova je svakodnevica uglavnom obilježena traganjem za načinima osiguravanja kakve takve egzistencije u čemu im okolina utjelovljena u anonimne urede i nerijetko komplicirane birokratske procedure nimalo ne uljepšava niti olakšava tu potragu. Socijalni rad bi svojim aktivnostima trebao trajno pronalaziti nove načine unapređenja kvalitete života ljudima u potrebi i u tome koristiti svaku za to prikladnu mogućnost. Kreativne metode unutar spektra likovnih umjetnosti u tome imaju nezamjenjivi položaj i nikako ne bi trebale biti zapostavljene. Umjetnost je oduvijek služila kao sredstvo prijenosa informacija, ali i sredstvo utjecanja na ljude. Ona može pomoći ljudima da konceptualiziraju, razumiju, organiziraju i kritički sagledaju vlastiti život i situaciju u kojoj se nalaze te da pronađu alternativne putove nadilaženja vlastite stvarnosti. Na taj način pomoću umjetnosti građani u suradnji sa socijalnim radnicima i umjetnicima mogu konstruirati vlastitu promjenu i promjenu vlastite okoline. Umjetnost može ukazati na skrivene resurse koji kod ljudi mogu predstavljati izvore otpornosti prema negativnim utjecajima okoline u kojoj ljudi žive. Umjetnost i socijalni rad stoga uvelike dijele zajednički prostor interesa i djelovanja svojom usmjerenošću na društveni angažman i primjenjivost u kontekstu svakodnevice ranjivih društvenih skupina. Niti socijalni rad koji bi bio zatvoren isključivo u svoje tradicionalne metode i tehnike djelovanja , a niti likovne umjetnosti koje ne bi pokazivale otvorenost prema dijalogu s pomagačkim profesijama i njihovim ciljevima ne mogu u potpunosti ostvariti svoje uloge koje trebaju igrati u prostoru zajednice. Zajednice koja se sastoji od jakih i slabih članova, od uključenih i isključenih, umreženih i nepovezanih sa sustavima podrške, onih koji se mogu i onih koji se ne mogu brinuti sami o svojoj egzistenciji i svojem životnom dostojanstvu.
Potencijali suradnje ova dva područja ogromni su i daljnji je razvoj ovisan samo o naporima koji će unutar socijalnog rada i likovnih umjetnosti biti uloženi u razvoj zajedničkih programa i projekata. Suradnja u okviru ALU-SOC mini projekta u tome predstavlja solidan temelj neke buduće šire integracije ovih područja.

Deplijan izložbe: digitalni deplijan izložbe ALU-SOC TRI SVI MI!

Ovaj događaj je završio.

Tags: