ALU-SOC: umjetnost kao kreativni motor poticanja socijalne osjetljivosti
Galerija Šira

Organizator

Galerija Šira

Galerija Šira prva je galerija Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, namijenjena izlagačkoj djelatnosti studenata. Preradovićeva 13, Zagreb.

QR Code

Trajanje

08 - 17 sij 2018
Događaj je završio!

ALU-SOC: umjetnost kao kreativni motor poticanja socijalne osjetljivosti

SURADNJA SOCIJALNOG RADA I LIKOVNE UMJETNOSTI

Socijalne teme i pitanja položaja ranjivih skupina u društvu čine fokus interesa socijalnog rada kao znanstvene discipline i primijenjene profesije. Povezano s time unutar socijalnog rada tematiziraju se pitanja ljudskih prava, društvene solidarnosti, društvene kohezije, jednakosti i nejednakosti u društvu kao i brojna druga. U pronalaženju odgovora na pitanje kako ove teme izvući iz domene rezidualnog ili senzacionalističkog, a katkad i čisto humanitarnog diskursa, grupa nastavnika i studenata sa Studijskog centra socijalnog rada, Pravnog fakulteta i Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu započela je tijekom 2016. godine suradnju s ciljem povezivanja ova dva područja i pronalaženja zajedničkih točaka interesa. Nije trebalo dugo da se utvrdi kako je područje zajedničkog interesa ogromno i kako umjetnički, osobito likovni izražaj ne samo da može potaknuti širi društveni interes za socijalne teme nego to umjetnici na svoj način čine, više nego aktivno, tijekom stoljeća. Može se reći kako je određena društvena angažiranost umjetnika bila odlika većine pri čemu se često kao poticaj javljaju upravo teme vezane uz položaj deprivilegiranih
društvenih skupina poput siromašnih, beskućnika, osoba s invaliditetom,
djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, starih i nemoćnih i brojnih drugih. Potreba promicanja šireg društvenog interesa za položaj ljudi iz ovih društvenih skupina, a time i promicanja njihovih prava na dostojanstven život i zaštitu ljudskih prava zahtijevaju predan, a nerijetko i kreativan pristup u poticanju pažnje od strane onih koji inače ne razumiju ili jednostavno ne žele razumjeti važnost ovih tema. Potencijali likovne umjetnosti otvaraju sasvim nove prostore komunikacije za pomagače, socijalne radnike kako u direktnom radu i odnosima s korisnicima tako i sa svim onim skupinama oko njih od kojih neki trajno i snažno utječu na njihov svakodnevni život. Verbalna komunikacija pretočena u razne tehnike pomaganja kojima raspolažu profesionalni pomagači, poput savjetovanja, medijacije ili psihoterapije nerijetko se suočavaju sa značajnim limitima i tu se otvara potreba i mogućnost proširenja lepeza tehnika unutar kojih umjetnost i umjetnički izražaj ima posebnu vrijednost. Kao što je već pokazano u nekim ranije provedenim projektima koji su eksperimentirali s korištenjem umjetnosti u socijalnom radu i pomagačkim aktivnostima općenito, umjetnost ima svoju primjenu ne samo u procesima osvještavanja zajednice o položaju ranjivih društvenih skupina nego dokazano posjeduje potencijal za postizanje direktnih učinaka u procesima pomaganja. Dobro su poznati primjeri različitih vrsta tzv. „art therapy“ tehnika u radu profesionalnih pomagača.

Potaknuti upravo takvim iskustvima kao i dosadašnjom suradnjom unutar ovog projekta nazvanog lako pamtljivim akronimom „ALU-SOC“ otvorena su vrata budućim oblicima suradnje u nekoliko smjerova. Pored aktivnosti usmjerenih prema široj društvenoj javnosti s ciljem poticanja socijalne osjetljivosti suradnju između ova dva fakulteta moguće je nadograditi pokretanjem zajedničkih kolegija unutar kojih bi se istraživale daljnje mogućnosti transfera znanja i tehnika specifičnih za svako od područja. U tome se, dakako, otvaraju mogućnosti za suradnju i s drugima kako unutar umjetničkog tako i unutar društveno-humanističkog područja Svučilišta u Zagrebu pa i drugih sveučilišta.

prof. dr. sc. Nino Žganec

Ovaj događaj je završio.

Tags: