Iva Korenčić / Istovremeno
Galerija Šira

Organizator

Galerija Šira

Galerija Šira prva je galerija Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, namijenjena izlagačkoj djelatnosti studenata. Preradovićeva 13, Zagreb.

Autori

Iva Korenčić
QR Code

Trajanje

09 - 20 pro 2022
Događaj je završio!

Iva Korenčić / Istovremeno

Izložba ISTOVREMENO likovna je situacija koja nastaje kao reakcija na istoimenu knjigu nastalu 2019. godine.

U knjizi tematiziram međuljudske odnose s osobama s kojima me tijekom života vezala emocionalna ili druga bliskost, prevodeći ih u imaginarni odnos koji se agregacijom iskustava strukturira u dijalog sa samom sobom.

Opetovanim skretanjem tog dijaloga ka konkretnom pa ka apstraktnom izričaju i misli, on za mene prestaje biti dramsko repliciranje već postaje mjesto bavljenja unutrašnjim sukobom između osobne i socijalne konstrukcije ženskosti, rodnog identiteta kao binarne opozicije iz koje proizlaze ostali binarizmi te mjesto potencijalnog (ili barem privremenog) pomirenja tog sukoba.

Taj međuljudski odnos postaje metodologija, jedinstvena praksa čije strukturalne i funkcionalne odlike zrcale povijest svih tih odnosa – pa i onih prije njih – taloge društvenog nasljeđa.  Pošto je ‘dijalog’ poprimio formu automatskog pisanja, prerastao je u snoliko-fiktivni autobiografski rad u kojem se bavim iskustvom linearnosti vremena naspram iskustva psihoanalitičkog, rekurzivnog vremena.

Pri strukturiranju same knjige kao referencu sam koristila, između ostalog, knjige u kojima narativno čitatelj odabire skretnice fabule – ovisno u kojem smjeru želimo da priča krene, okrećemo određenu stranicu. Ovakva mogućnost da se tijek vremena učini nepouzdanim, da radnja teče funkcionalno ili disfunkcionalno – ali se neovisno o tome odvija- te da se tijek samog teksta nadograđuje skokovito i fragmentarno smatram bliskom načinu na koji um funkcionira – nepredvidivo i nelinearno, a opet s vrlo snažnom iluzijom izbora.  

U likovnom postavu, po istom principu na koji tretiram i (re)organiziram tekst, strukturiram i aranžiram materijale i objekte u skulpturalne i likovne situacije. Kreiram prostor skokovitog sjećanja istražujući pritom sličnosti i razlike te mogućnosti komunikacijskog dosega dva medija – tekst/knjiga naspram likovnosti i prostorne instalacije.

Ideju za materijale crpim iz referenci navedenih u esejima iz knjige, a to su neorganski, ali i organski materijali, svakodnevni objekti, naplavine, tekstil te tragovi iskustva tijela. Događaji, likovi, odnosi i sjećanja postaju boje, materijali, konstrukcije, spojevi, niti, objekti, linije, oblici. Kompleksnost sustava identiteta dovodim u vezu s mehaničkim, kemijskim i/li biološkim iscrpljivanjem materijala od kojih je sazdan rad.

Teme koje se oslanjaju na psihičke mehanizme usidrene u memoriji te bivanje sa krhotinama starih verzija sebe zrcale se u praksi sakupljanja, sortiranja i obrađivanja komadića naplavljenih objekata spojenih u privid cjelovitosti. S druge strane, fluidnu premreženost osobnog sjećanja, kolektivne memorije, psihopatologije, stanične memorije, fantazije i fantazma te povijesne memorije promišljam kao neprekinutu liniju – nit koja se u sklopu pletiva razlama u nebrojeno puno uokvirenih praznina.

Asocijativnim mapiranjem sjećanja dovodim u suodnos iskustvo bivanja u fizičkom likovom postavu, tj. prostoru instalacije, koji se oslanja na svojstva i procese materijala koji instalaciju čine. Takvo iskustvo trodimenzionalnog prostora nastojim oformiti i unutar dvodimenzionalnog teksta knjige pomoću fusnota (“hiperlinkova”) te asocijativnim skokovima unutar samog narativa knjige, kako bih priči dopustila prostornost i dubinu.

Bavljenje pojmom konstrukcija – termin koji se može koristiti u kontekstu rečeničnih, ali i prostornih te montažnih konstrukcija promišljam postav u kojem se aktualizacijom principa prisjećanja  rekonstruira sasvim novi prostor – prostor memorije.

ŽIVOTOPIS

Iva Korenčić multimedijalna je umjetnica. Studirala je suvremeni ples na SEAD-u (Salzburg Experimental Academy of Dance) u Salzburgu te snimanje na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Završila je diplomski sveučilišni studij Akademije Likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer Novi Mediji. U umjetničkoj praksi istražuje teme identiteta i memorije reflektirane u materijalnosti tragova s fokusom na procesualnost, pretvorbene kapacitete medija i razvoj novih metodologija. Od 2009. godine djeluje kao autor, redatelj, snimatelj i fotograf na nizu projekata. Izlagala je na skupnim te samostalnim izložbama u MSU, Galeriji Prozori, Academia Moderna, Lauba, Galerija ULUPUH, MUO, Pogon Jedinstvo, Galerija Kazamat, Galerija SC te mnogim drugim.


Ovaj događaj je završio.

Tags: